QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ 

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

GIỚI THIỆU

Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức như quản trị tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Các loại chi phí doanh nghiệp

– Phân tích các chi phí doanh nghiệp

– Ra các quyết định ngắn hạn

– Dự báo các nhu cầu tài chính

– Ra quyết định ngân sách

– Quản trị vốn lưu động và tiền mặt

– Quản trị các khoản phải thu

– Quản trị tồn kho

– Phân tích Báo cáo Kết quả Kinh doanh

– Phân tích Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

– Phân tích Bảng cân đối Kế toán

– Tính toán các nhóm chỉ số tài chính doanh nghiệp

– Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp qua các nhóm chỉ số tài chính

– Thực hành phân tích các doanh nghiệp

– Tổng kết khoá học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Khoá học được thiết kế dành cho Cán bộ quản lý của các Doanh nghiệp.

– Các cá nhân có mong muốn nâng cao hiểu biết về quản trị tài chính trong các hoạt động của doanh nghiệp.

GIẢNG VIÊN

Ông Nguyễn Trường Sơn

Ông Nguyễn Trường Sơn hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO – Công ty Cổ phần Đào tạo nghề Đông dương. Ông còn kiêm nhiệm Phó Giám đốc Tài chính Công ty phần mềm AVSOFT

Ông Nguyễn Trường Sơn hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO – Công ty Cổ phần Đào tạo nghề Đông dương. Ông còn kiêm nhiệm Phó Giám đốc Tài chính Công ty phần mềm AVSOFT.
Ông Sơn là chuyên gia trong lĩnh vực Quản trị các công ty công nghệ cao và Khởi nghiệp. Ông tham gia thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ nghệ Công nghiệp FINTEC và Công ty Phần mềm VietSoftware. Ông Sơn có 25 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, khởi nghiệp.

Ông Sơn là thành viên Chương trình Fulbright của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ và thành viên Hiệp hội Beta Gamma Sigma, Hoa kỳ – hội danh dự các chương trình quản trị kinh doanh. Ông có bằng MBA tại Đại học Bách khoa Worcester, Bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

0919550182​