KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:

 • Biết hoạch định tài chính cá nhân trong suốt cuộc đời để đạt được tự do tài chínH
 • Kiểm soát được chi tiêu và nâng cao thu nhập
 • Nắm vững các giao dịch tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thẻ tín dụng, thu nhập và thuế, thuê mua nhà, mua ô tô khi ở nước ngoài
 • Được cấp chứng chỉ khóa học của Chương trình Giáo dục Tài chính INPRO

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu về khoá học
2. Tâm lý tiền tệ​
Mơ ước của bạn

 • Cách đặt Mục tiêu đúng đắn
 • Thiết lập thái độ cá nhân tích cực đối với tiền bạc

3. Ngân sách và Chi tiêuCác bẫy chi tiêu

 • Các cách quản lý tiền bạc và chi tiêu
 • Lập Ngân sách cá nhân

4. Dịch vụ Ngân hàng

 • Nền tảng kiến thức dịch vụ ngân hàng
 • Các loại thẻ tín dụng và ghi nợ
 • Lịch sử tín dụng cá nhân

5. Thu nhập và Thuế

 • Công việc và Các nguồn Thu nhập
 • Các loại Thuế

6. Quản trị rủi ro và bảo hiểm

 • Rủi ro và quản trị rủi ro
 • Các loại dịch vụ bảo hiểm

7. Hoạch định tài chính

 • Đầu tư cho tương lai
 • Lập kế hoạch tài chính

8. Nền tảng Đầu tư và Kinh doanh

 • Đầu tư và chi phí
 • Thị trường chứng khoán

9. Tổng kết khoá học và Thi

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

0919550182​