LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:

 • Biết hoạch định tài chính cá nhân trong suốt cuộc đời để đạt được tự do tài chínHh
 • Kiểm soát được chi tiêu và nâng cao thu nhập
 • Nắm vững các giao dịch tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thẻ tín dụng, thu nhập và thuế, thuê mua nhà, mua ô tô khi ở nước ngoài
 • Được cấp chứng chỉ khóa học của Chương trình Giáo dục Tài chính INPRO

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu về khoá học

 • Tìm hiểu chung về các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân

2. Tâm lý tiền tệ​

 • Cách đặt Mục tiêu đúng đắn
 • Thiết lập thái độ cá nhân tích cực đối với tiền bạc

3. Ngân sách và Các bẫy chi tiêu

 • Các cách quản lý tiền bạc và chi tiêu
 • Lập Ngân sách cá nhân

4. Dịch vụ Ngân hàng

 • Nền tảng kiến thức dịch vụ ngân hàng
 • Các loại thẻ tín dụng và ghi nợ
 • Lịch sử tín dụng cá nhân

5. Thu nhập và Thuế

 • Công việc và Các nguồn Thu nhập
 • Các loại Thuế

6. Quản trị rủi ro và bảo hiểm

 • Rủi ro và quản trị rủi ro
 • Các loại dịch vụ bảo hiểm

7. Hoạch định tài chính

 • Đầu tư cho tương lai
 • Lập kế hoạch tài chính

8. Nền tảng Đầu tư và Kinh doanh

 • Đầu tư và chi phí
 • Thị trường chứng khoán

9. Tổng kết khoá học và Thi

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ TRƯỚC 15-06-2022

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khoá học được thiết kế đặc biệt cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên và những người có nhu cầu học tập và làm việc tại nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế