KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC “dFYL – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH” Khai giảng Ngày 20/7/2020 Lịch học Khóa học trong 2 tuần. Mỗi tuần 3 buổi tối Hai/Tư/Sáu từ 19:30 đến 21:30 Học phí Học phí: … KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH Read More » ...
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO Khai giảng Lịch học Học phí Học phí   GIỚI THIỆU Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản … KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO Read More » ...
KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online   GIỚI THIỆU “ Kế toán Quản trị và ra các quyết định tài … KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH Read More » ...
KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online   GIỚI THIỆU “Quản lý Kế toán Tài chính và Quản lý thuế” là môn … KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ Read More » ...

0919550182​