10 GỢI Ý CHO Ý TƯỞNG KINH DOANH

10 GỢI Ý CHO Ý TƯỞNG KINH DOANH Sự thay đổi của thị trường là định hướng cho chiến lược kinh doanh tiếp theo.Sau thời kỳ phát triển hưng thịnh tại châu Âu và Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bước vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, các […]

KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU “Chiến lược Dẫn đầu trong Kinh doanh” được khởi xướng năm 1986 bởi Tập đoàn General Electric và đang […]