QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)

ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ 

KHÓA HỌC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG

GIỚI THIỆU

Bảng điểm cân bằng là gì?

Bạn là lãnh đạo, cán bộ quản lý một doanh nghiệp, bạn biết rõ doanh nghiệp bạn phải làm gì hướng tới đâu nhưng hình như những cộng sự, nhân viên của bạn dường như không hiểu bạn và không thực sự hướng tới mục tiêu chung? Phương pháp Bảng điểm cân bằng (Balanced scorecard hay còn gọi là BSC) có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bảng điểm cân bằng là một phương pháp quản lý dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng những chỉ tiêu mục tiêu được xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của doanh nghiệp. Bảng điểm cân bằng có thể được nhìn nhận như những mục tiêu ngắn hạn được xây dựng dựa trên chiến lược của doanh nghiệp, chú trọng giải quyết các vấn đề chiến lược trong trung hạn và dài hạn.

Hệ thống này giúp định hướng hành vi của toàn thể các bộ phận, phòng ban và cán bộ công nhân viên trong công ty – giúp cho mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc.

Phần lớn các tập đoàn đa quốc gia đều đã áp dụng bảng điểm cân bằng. Công cụ này cũng đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp cỡ vừa  ở Việt Nam.

Quản lý thực hiện chiến lược dựa trên Bảng điểm cân bằng (BSC)” là khóa học hướng vào kỹ năng được thiết kế riêng cho đối tượng các nhà quản lý, giúp các học viên hiểu và ứng dụng thành công phương pháp này cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Chiến lược phát triển doanh nghiệp

– Chiến lược phát triển doanh nghiệp: quan điểm và những cấu phần cơ bản của chiến lược .

– Quá trình xây dựng và triển khai chiến lược doanh nghiệp

– Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) để triển khai chiến lược. Lợi ích sử dụng BSC trong quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam.

–  Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh, Lợi thế cạnh tranh và Năng lực cốt lõi

Buổi 2: Triển khai chiến lược dựa trên phương pháp BSC

– Quá trình tổng thể triển khai BSC.

– Bốn khía cạnh của bảng điểm cân bằng.

– Bản đồ chiến lược phát triển và mối liên hệ giữa các vấn đề ưu tiên trong doanh nghiệp.

Buổi 3: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho doanh nghiệp

– Xây dựng BSC cho doanh nghiệp

– Khái niệm về Chỉ số đánh giá cơ bản (Key Performance Indicator – KPI)

– Các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng.

Buổi 4: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho bộ phận

– Xây dựng BSC cho các bộ phận của doanh nghiệp

– Xác định mục tiêu cho các bộ phận hỗ trợ (hành chính, nhân sự, kế toán, kỹ thuật).

Buổi 5: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho cá nhân

– Đánh giá cá nhân dựa trên KPI

– Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân.

– Thiết kế các nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

Buổi 6: Những thay đổi về văn hóa doanh nghiệp khi áp dụng BSC

– Tổng kết bài tập thực hành:

  • Các nhóm trình bày phần thiết kế BSC cho các doanh nghiệp đã lựa chọn
  •   Bình luận và góp ý của các nhóm và giảng viên

– Những thách thức và các yếu tố cơ bản để triển khai thành công BSC.

– Những thay đổi về văn hóa và các kỹ năng cần thiết đối với các cán bộ quản lý trong các công ty áp dụng bảng điểm cân bằng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cán bộ lãnh đạo cấp cao và cấp trung trong doanh nghiệp, những người chịu trách nhiệm xác định và triển khai chiến lược phát triển của công ty cũng như quản lý hoạt động và đánh giá kết quả công việc theo định hướng đã đề ra.
  •  Một nhóm cán bộ tham gia khóa học từ cùng một công ty sẽ tạo thuận lợi cho việc ra được những kết quả có thể áp dụng được cho doanh nghiệp từ kết quả làm việc trên lớp.

GIẢNG VIÊN

Ông Tống Đức Long

Tư vấn cộng tác viên của Công ty OCD

Ông Tống Đức Long là chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm theo dõi và đánh giá các dự án đầu tư, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp. Ông Long từng thực hiện các nghiên cứu thị trường đồ ăn văn phòng và nghiên cứu thị trường đồ chơi  tại miền Bắc, lập kế hoạch kinh doanh, thành lập và điều hành 2 nhà hàng và một trang web thương mại điện tử.
 
Ông Long cũng là thành viên của nhóm tư vấn Boston Consulting Group (BCG) thực hiện dự án Tư vấn Xây dựng chiến lược quy hoạch và phát triển ngành đến năm 2020 cho một Tổng công ty nhà nước hàng đầu Việt nam (2008). Gần đây, ông Long tham gia vào một số dự án xây dựng chiến lược tiêu biểu như ”Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể trong dài hạn và kế hoạch quản lý thực hiện chiến lược trong ngắn hạn” cho Công ty Cổ phần Quốc tế Thái Minh; “Xây dựng Chiến lược Nhân sự” cho Công ty BA AN.
Ông Long tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Đoàn Bình có gần 20 năm kinh nghiệp trong làm việc, trải nghiệm và hoạt động trong các lãnh vực chuyên nghiệp về:

  • Huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp về quản trị bán hàng, quản lý và lãnh đạo kinh doanh.
  • Tư vấn kinh doanh và đào tạo huấn luyện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Giảng viên Đoàn Bình đã từng phụ trách các chức vụ Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Giám đốc Marketing, Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Sản phẩm, Cố vấn kinh doanh trong nhiều ngành hàng về B2B, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm tiêu dùng bán nhanh, các sản phẩm dược phẩm có kê toa (ETC) và không kê toa (OTC).
  • Ông có bằng thạc sỹ về lĩnh vực khoa học ứng dụng.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

KHÓA HỌC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG

0919550182​