KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

GIỚI THIỆU

Chương trình được thiết kế dành cho quản lý cấp trung và cấp cao tại doanh nghiệp. Tham gia khóa học học viên có khả năng tốt hơn trong việc: Thực hiện vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo; Nắm được mối liên hệ giữa phân quyền và liên kết; Nắm được bốn phạm vi hoạt động của người lãnh đạo; Hiểu và nắm được các công cụ cơ bản của lãnh đạo và quản lý…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Quản lý sự thay đổi

 • Tầm quan trọng và những ảnh hưởng của sự thay đổi đối với tổ chức
 • Cách nhận biết nhu cầu thay đổi trong tổ chức
 • Các dạng phản ứng đối với sự thay đổi
 • Cách thức triển khai, áp dụng sự thay đổi trong tổ chức
 • Một số lưu ý khi tiến hành sự thay đổi
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Quy trình phân quyền – giao việc

Phần 2: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

 • Các vấn đề thường gặp trong kinh doanh hiện nay
 • Xác định nguồn gốc của vấn đề: Phân biệt nguyên nhân và biểu hiện của vấn đề; Mức độ quan trọng và sự khẩn cấp
 •  Phân biệt việc ra quyết định và tính quyết đoán khi giải quyết vấn đề
 • Các công cụ trợ giúp
 • Suy luận logic
 • Sự sáng tạo
 • Một số phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

Phần 3: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

 • Sự cần thiết của nhóm làm việc
 •  Nhận biết sự đa dạng của tính cách
 • Các nguyên nhân dẫn tới xung đột và cách phòng ngừa
 • Các vai trò của từng thành viên trong nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm
 • Xây dựng lòng tin của nhóm
  Sự cam kết của các thành viên trong nhóm
 • Động viên các thành viên trong nhóm làm việc
 • Giải quyết vấn đề theo nhóm

Phần 4: Kỹ năng lãnh đạo

 • Vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo: Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • Vai trò của người lãnh đạo 
 • Phân biệt lãnh đạo và điều hành
 • Phân tích và đánh giá các phong cách lãnh đạo

Phần 5: Tạo động lực cho nhân viên

 • Bản chất của động viên khuyến khích
 • Các nguồn động viên khuyến khích
 •  Các lý thuyết về động viên khuyến khích: Maslow, XY, Herzberg, Sự mong đợi, Thuyết công bằng…
 • Cách tác động phù hợp với từng đối tượng
 • Thực hành động viên khuyến khích

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 1. Quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả

 • Nắm bắt được nhu cầu thay đổi.
 • Cách thức triển khai, tận dụng sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

2. Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

 • Phân biệt nguyên nhân và biểu hiện của vấn đề.
 • Hình thành các thói quen trong việc phân tích, lựa chọn phương pháp giải quyết vấn đề

3. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

 • Xây dựng nhóm làm việc có hiệu quả.
 • Hiểu được các giai đoạn phát triển của nhóm làm việc.
 • Quản lý và điều phối hoạt động chung của nhóm.

 4. Kỹ năng lãnh đạo

 • Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức phòng ban, vai trò, chức năng của các phòng ban cũng như các cán bộ quản lý phòng ban.
 • Thực hiện vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo.
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo khác nhau với những tình huống khác nhau.

5. Tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Truyền cảm hứng, tạo động lực làm việc cho nhân viên.
 • Sử dụng các công cụ, phương pháp động viên phù hợp để nâng cao hiệu quả công việc.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà Quản lý Kinh doanh và Quản lý Bán hàng tất cả các cấp
 • Nhà quản lý thuộc các ngành khác muốn trang bị kiến thức về quản trị bán hàng
 • Các quản lý mới được thăng chức 
 • Những bạn trẻ muốn tìm hiểu và tham gia nghề Quản lý Bán hàng Chuyên nghiệp

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ