KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ 

KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

GIỚI THIỆU

Kiểm soát nội bộ” là môn học số 4 trong Chương trình đào tạo ”  Giám đốc Tài Chính Thực hành (CFO)”. Môn học giúp học viên: Thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) nhằm mục đích kịp thời nhận biết và giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ. Sử dụng hệ thống kiểm soát đã xây dựng để tìm ra điểm yếu trong công tác quản lý bán hàng/ công nợ phải thu, mua hàng/ công nợ phải trả, quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Khái quát về kiểm toán và kiểm soát nội bộ:

– Định nghĩa kiểm soát nội bộ
– Môi trường kiểm soát
– Qui trình kiểm soát
– Các nhân tố ảnh hưởng tới HTKSNB
– Các hướng dẫn của Tổng Công Ty/Công Ty Mẹ

Phần 2:

– Kỹ năng lập ngân sách
– Phân tích các rủi ro trong kinh doanh và ảnh hưởng của các rủi ro này đến HTKSNB: rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ – thực hành phân tích dựa trên bài tập tình huống mô phỏng
– Tìm hiểu quy trình kiểm soát của một số công ty trên bài tập mô phỏng

Phần 3:Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

– Vai trò của kiểm soát nội bộ
– Sơ đồ tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ
– 8 bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Phần 4:Thực hiện kiểm soát nội bộ trên bài tập mô phỏng

– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận IT/IS
– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận mua hàng và công nợ phải trả
– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận bán hàng và theo dõi công nợ phải thu
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý hàng tồn kho
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tài sản cố định
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
– Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đầu tư

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các trưởng, Phó phòng Kế toán, Tài chính
  • Giám đốc Tài chính

GIẢNG VIÊN

Ông Nguyễn Chí Trung
Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn ACPA
Ông đã có 13 năm kinh nhiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán, trong đó có 9 năm làm việc tại hai công ty kiểm toán hàng đầu thế giới là Andersen và KPMG. Trong thời gian làm việc tại Andersen và KPMG với vị trí là kiểm toán viên cao cấp và phó chủ nhiệm kiểm toán, ông đã cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Vietcombank, Indovina Bank, Bangkok Bank, VMEP, Alcatel, Chinfon Cement, Phuc Son Cement, Melia Hotel, Hanoi Club, Dragon Logistics. Ngoài kiểm toán, Ông còn thực hiện nhiều chương trình đào tạo về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính và cẩm nang tài chính, cung cấp các dịch vụ rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và dịch vụ kiểm toán nội bộ cho các công ty Việt Nam và nước ngoài đặc biệt là Sumi-Hanel, Oracle. Trong thời gian này, Ông cũng là thành viên ban soạn thảo các chuẩn mực kế toán và kiểm toán do Bộ tài chính thành lập tham ra soạn thảo các chuẩn mực của Việt Nam dựa trên các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế.

Tại ACPA, Ông cũng thực hiện nhiều dịch vụ đào tạo liên quan đến đánh giá và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, và tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngòai như: Savico, Hanoi Golf Club, SGO. Ngoài ra, Ông đã thực hiện nhiều dịch vụ liên quan đến rà soát đánh giá doanh nghiệp (Due Diligence) cho mục đích mua bán doanh nghiệp các chủ đầu tư nước ngoài.

Ông đã có bằng Kiểm toán viên công chứng Nhà nước và hiện nay đang hoàn thành phần cuối khóa học MBA theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Washington State Hoa Kỳ.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ