KHÓA HỌC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)

KHÓA HỌC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU Bảng điểm cân bằng là gì? Bạn là ...
KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ Khai giảng Lịch học Học phí GIỚI THIỆU “Kiểm soát nội bộ” là môn học số 4 trong Chương trình đào tạo ”  Giám đốc Tài Chính Thực hành (CFO)”. Môn học giúp học ...
KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU Chương trình được thiết kế dành cho quản lý cấp trung và cấp cao tại doanh nghiệp. Tham gia ...
Call Now Button