QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

GIỚI THIỆU

Khoá học này được hình thành từ những kiến thức, phương pháp, ý tưởng, công cụ và kinh nghiệm nhiều năm của các chuyên gia bậc thầy trong ngành bán hàng và từ chính trải nghiệm bản thân và kinh nghiệm thực tế của tác giả khóa học và sẽ không có các phép lạ và những bí quyết thần kỳ, mà sẽ chuyển giao đến bạn những kiến thức, các phương pháp, hàng loạt quy trình và các ý tưởng thực tế nhằm vào các mục tiêu thiết thực là:

  • Giảm thiểu việc suy giảm doanh số và năng lực làm việc của lực lượng bán hàng.
  • Gia tăng Hiệu quả và Năng suất làm việc cho lực lượng bán hàng

Tất cả các phương pháp, ý tưởng và công cụ quản lý trong khoá học này đều có thể sử dụng tốt cho các loại hình kinh doanh về sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm công nghệ cao, Giải pháp, Dịch vụ, các sản phẩm công nghiệp và B2B, trong toàn bộ các loại thị trường, truyền thống hoặc hiện đại.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BUỔI 1
– Nghiệp vụ Bán hàng trong quản trị marketing.
– Các yếu tố quan trọng và các tương quan đến nghề Quản lý Bán hàng.
– Kiến thức, phân biệt và các hiểu biết chuyên sâu về Quản lý Bán hàng Thụ động và Quản lý Bán hàng Chủ động.
– Các yếu tố cần thiết để có thể trở thành một quản lý bán hàng chuyên nghiệp.
– Các tố chất quan trọng để có thể quản lý bán hàng thành công.
– Các phẩm chất thiết yếu của một Sales Manager Chuyên nghiệp và Chủ động.
– Câu hỏi tư duy về quản trị bán hàng.

BUỔI 2
– Quy trình Quản trị Bán hàng.
– Chiến lược Quản trị bán hàng Chuyên nghiệp.
– Thành lập kế hoạch bán hàng, chiến lược và kỹ thuật.
– Dự báo bán hàng, phương pháp và kỹ thuật.
– Dự báo chuyên nghiệp, áp dụng và chủ động.
– Câu hỏi tư duy về dự báo bán hàng.

BUỔI 3
– Quản trị khu vực bán hàng và khách hàng trong khu vực.
– Phân loại khách hàng, chiến lược và kỹ thuật chuyên nghiệp.
– Thiết lập tuyến và bản đồ bán hàng.
– Tuyển dụng, nguyên tắc và phương pháp tuyển dụng nhân viên bán hàng.
– Chuyên nghiệp và hiểu biết chuyên sâu về các dạng người bán hàng trong tuyển dụng và bán hàng.
– Chiến lược tuyển dụng nhân tuyển bán hàng.
– Kinh nghiệm vui về nhân sự bán hàng.

BUỔI 4
– Phỏng vấn ứng viên bán hàng, kỹ thuật và phương pháp chọn lọc nhân tuyển tiềm năng.
– Huấn luyện bán hàng chuyên nghiệp và chủ động.
– Chuyên sâu về các quy trình bán hàng chuyên nghiệp trong toàn bộ các dạng bán hàng tiêu dùng, dịch vụ, giải pháp và bán hàng doanh nghiệp đến doanh nghiệp.
– Nghiệp vụ kiểm tra và giám sát.
– Tinh thần, động lực làm việc và nghiệp vụ khuyến khích thúc đẩy nhân viên.
– Câu hỏi tư duy về tuyển dụng.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Nhà Quản lý Kinh doanh và Quản lý Bán hàng tất cả các cấp
  • Nhà quản lý thuộc các ngành khác muốn trang bị kiến thức về quản trị bán hàng
  • Các quản lý mới được thăng chức 
  • Những bạn trẻ muốn tìm hiểu và tham gia nghề Quản lý Bán hàng Chuyên nghiệp