Tài Chính

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY GIỚI THIỆU Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức …

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO Read More »

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY “ Kế toán Quản trị và ra các quyết định tài chính” là môn học số 3 trong Chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính Thực hành (CFO)“. Môn học giúp học viên Xây …

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH Read More »

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ “Quản lý Kế toán Tài chính và Quản lý thuế” là môn học số 2 trong Chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính Thực hành (CFO)”. …

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ Read More »

0919550182​