KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC “dFYL – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO DU HỌC SINH” Khai giảng Ngày 20/7/2020 Lịch học Khóa học trong 2 tuần. Mỗi tuần 3 buổi tối Hai/Tư/Sáu từ 19:30 đến 21:30 Học phí Học phí: […]

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO Khai giảng Lịch học Học phí Học phí GIỚI THIỆU Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị […]

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU “ Kế toán Quản trị và ra các quyết định tài chính” […]

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU “Quản lý Kế toán Tài chính và Quản lý thuế” là môn học […]