KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online GIỚI THIỆU “Chiến lược Dẫn đầu trong Kinh doanh” được khởi xướng năm 1986 bởi Tập đoàn General Electric và đang […]

KHÓA HỌC QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online   GIỚI THIỆU Quản lý Bán hàng trong Quản trị Bán hàng là một nghề hay và cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng […]

KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG Khai giảng Lịch học Học phí Phương thức học Online MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khoá đào tạo Nghệ thuật Bán hàng Chuyên nghiệp sẽ thảo luận về những phương pháp, kỹ […]