KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY GIỚI THIỆU Chương trình được thiết kế dành cho quản lý cấp trung và cấp…

Comments Off on KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH "Chiến lược Dẫn đầu trong Kinh doanh" được…

Comments Off on KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

KHÓA HỌC QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY GIỚI THIỆU Khoá học này được hình thành từ những kiến thức, phương pháp, ý tưởng,…

Comments Off on KHÓA HỌC QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ NGAY MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khoá đào tạo Nghệ thuật Bán hàng Chuyên nghiệp sẽ thảo…

Comments Off on KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG